These are the search results for “Naglušnost ” which is a synonym for your search term “"gluh, naglušen"”

Specialne informacije
Gluhost
Naglušnost
Pripomočki za naglušne osebe
Glej tam
Govorne motnje
Kombinirana invalidnost
Vzpodbujanje razvoja