These are the search results for “Poklicno vključevanje psihično bolnih oseb” which is a synonym for your search term “"delovna asistenca za psihične bolnike"”

Splošnejše informacije
Delo za duševno bolne ljudi
Glej tam
Delovni projekti
Poklicna integracija prizadetih oseb
Psihične bolezni
Rehabilitacija
Stanovanja za psihično obolele osebe