These are the search results for “Poklicna integracija prizadetih oseb ” which is a synonym for your search term “"coaching - vodenje prizadetih ljudi pri opravljanju dela"”

Splošnejše informacije
Delo za prizadete osebe
Specialne informacije
Programi poklicne integracije za prizadete osebe
Glej tam
Delovni projekti
Poklicno vključevanje psihično bolnih oseb
Pripomočki za prizadete osebe
Rehabilitacija
Svetovanje prizadetim osebam