Osvežitev podatkov

Ali imate spremenjen naslov ali drugo telefonsko številko? Imate nov elektronski naslov? Prosim sporočite nam spremembe v spodnjem polju! V izogib neželeni pošti prosim rešite naslednjo računsko nalogo:
 

Verteidigernotruf, Österreichischer Rechtsanwaltskammertag

Phone: 0800 376 386 (kostenfrei)

Website:

Business Hours

rund um die Uhr

Description

Rechtsanwaltschaftlicher Bereitschaftsdienst für festgenommene Beschuldigte

Topics
Lawyer
Legal counselling
Telephone helplines