Jedamski Doris, Magª.phil., Psychotherapie

2842 Königsberg, Olbersdorf 125

Mobilni telefon: 0664/3321024

E-pošta: doris.jedamski@aon.at

Topics
Psihoterapija
Psihoterapija za mlade ljudi