These are the search results for “Intelektualna prizadetost” which is a synonym for your search term “"duševna prizadetost, učna prizadetost"”

Glej tam
Delavnice za prizadete osebe
Invalidska izkaznica
Kombinirana invalidnost
Poklicna integracija prizadetih oseb
Posebni pedagoški centri in posebne šole
Pouk na domu
Psihične bolezni
Stanovanja za prizadete osebe
Svetovanje prizadetim osebam
Telesna prizadetost
Vzpodbujanje razvoja