všeobecnejšie informácie
Závislosť od zhromažďovania predmetov