špeciálne informácie
Závislosť od alkoholu
Závislosť od drog
Závislosť od hry
Závislosť od Internetu
Závislosť od liekov
Závislosť od nakupovania
Závislosť od nikotínu
Pozri tiež
Psychoterapia
Závislosť od zhromažďovania predmetov