všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
Pozri tiež
Násilie voči ženám
Obťažovanie a prenasledovanie
Polícia
Poradenstvo pre mužov
Poradenstvo pre ženy