Pozri tiež
Násilie voči ženám
Obchod so ženami
Pohlavné choroby