Pozri tiež
Ministerstvo pre ženské záležitosti
Násilie voči ženám
Prostitúcia
Sexuálne násilie
Zdravie žien