všeobecnejšie informácie
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Pozri tiež
Bývanie pre psychicky choré osoby
Denné centrá pre duševne choré osoby
Duševné choroby
Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby