všeobecnejšie informácie
Závislosť
špeciálne informácie
Závislosť od alkoholu - svojpomoc
Pozri tiež
Psychoterapia
Sociálne psychiatrické služby