Pozri tiež
Ochrana životného prostredia
Recyklácia
Závislosť od zhromažďovania predmetov