všeobecnejšie informácie
Závislosť od alkoholu
Pozri tiež
Svojpomocné skupiny