všeobecnejšie informácie
Postihnutie zraku
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby