všeobecnejšie informácie
Duševné choroby – svojpomoc
Pozri tiež
Svojpomocné skupiny