Pozri tiež
Hospice
Ošetrovateľské služby bez podpory z verejných zdrojov
Poradenstvo pre opatrovníkov
Sprevádzanie zomierajúcich