špeciálne informácie
Hromadenie zvierat
Závislosť od zhromažďovania predmetov
Pozri tiež
Odpad
Upratovanie bytu
Zanedbávanie starostlivosti o deti