všeobecnejšie informácie
Pomoc obetiam
Pozri tiež
Násilie v domácnosti
Obete vojen
Odškodnenie obete páchateľom