všeobecnejšie informácie
Bezdomovci
Pozri tiež
Bývanie pre bezdomovcov
Denné centrá pre osoby bez domova