špeciálne informácie
Denné centrá pre duševne choré osoby
Duševne chorí mladiství
Duševné choroby – svojpomoc
Gerontopsychiatria
Sociálne psychiatrické služby
Pozri tiež
Bývanie pre psychicky choré osoby
Depresia
Obhajca záujmov a práv pacientov
Pracovné projekty pre psychicky choré osoby
Psychosomatické ťažkosti
Psychoterapia
Úzkosť
Závislosť