všeobecnejšie informácie
Bezdomovci
Pozri tiež
Bývanie pre bezdomovcov
Lekárska pomoc pre ľudí bez domova
Potravinová pomoc