špeciálne informácie
Bezbariérové bývanie
Chránené bývanie pre postihnuté osoby
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím