Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Pracovné právo
Prevádzková pomoc
Príspevok na starostlivosť o dieťa
Rodičovský príspevok