Pozri tiež
Ďalšie vzdelávanie dospelých
Profesijná orientácia
Sprostredkovanie práce