Pozri tiež
Obete zločinov
Odškodnenie obete páchateľom
Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody