Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Lieky
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Opatrovateľský dozor
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie