Pozri tiež
Krízová intervencia
Pastorálna starostlivosť
Samovražda
Sociálna linka dôvery