všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
Pozri tiež
Centrá pre rodičov a deti
Detský ombudsman
Informácie pre deti a mládež
Násilie voči ženám
Sexuálne násilie
Úrad pre mladistvých