Pozri tiež
Akútna psycho-sociálna starostlivosť
Psychoterapia
Samovražda
Sociálne psychiatrické služby
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)