Pozri tiež
Odbory
Pracovná inšpekcia
Pracovné súdy
Rovnocenné zaobchádzanie