všeobecnejšie informácie
Telesné postihnutie
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby