NEBA Netzwerk für Berufliche Assistenz, Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt)

webová stránka:

popis

Übersicht/Informationen über Jugendcoaching,Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching

 

všeobecnejšie informácie
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby
špeciálne informácie
Profesijné integračné programy
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Pracovné projekty
Rehabilitácia