These are the search results for “Demencia ” which is a synonym for your search term “"alzheimerova choroba"”

špeciálne informácie
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Pozri tiež
Poradenstvo pre opatrovníkov