Hotline für vermisste Kinder

telefón: 11 6000 (europaweit)

e-mail: info@missingchildreneurope.eu

webová stránka:

Topics
Linky tiesňových volaní