Pozri tiež
Akútna psycho-sociálna starostlivosť
Krízová intervencia
Pastorálna starostlivosť
Smútok
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)