Pozri tiež
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Súdy
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie