Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Obhajca záujmov a práv pacientov
Rovnocenné zaobchádzanie