Fachgebiet Sozialarbeit - Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt

2700 Wiener Neustadt, Ungargasse 33

telefón: 02622/9025-41590

e-mail: post.bhwb@noel.gv.at

webová stránka:

centrála
Bezirkshauptmannschaft Wr. Neustadt

popis

  • Beratung und Betreuung von Minderjährigen und deren Bezugspersonen
  • Schutz von Minderjährigen in Krisensituationen
  • Pflege- und Adoptiveltern (Eignungsüberprüfung)
  • Hilfe in besonderen Lebenslagen
  • Beratung zur Sozialhilfe
  • Hilfe für Menschen mit Behinderung
  • Beratung zu geeigneten Pflegeformen
Topics
Adopcia
Anonymný pôrod
Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa
Násilie voči deťom
Neplnoletí cudzí štátni príslušníci
Okresné hajtmanstvo
Pestúnske rodiny
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Právo na výkon opatrovníctva
Rodičovská poradňa
Sociálne poradenstvo
Úrad pre mladistvých
Zanedbanosť
Zanedbávanie starostlivosti o deti