These are the search results for “Osobná pomoc na pracovisku ” which is a synonym for your search term “"osobná asistencia na pracovisku"”

všeobecnejšie informácie
Osobná pomoc
Pozri tiež
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby