These are the search results for “Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb” which is a synonym for your search term “"ošetrovateľská starostlivosť – hájenie práv a záujmov "”

Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Opatrovateľský dozor
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie