• Tehotenstvo a pôrod
 • Telefonická pomoc opatrujúcim
 • Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)
 • Telefónna služba pre prípady núdze (Telefonická pomoc v kríze (horúca linka))
 • Telesné postihnutie
 • Televízia (Rozhlas a televízia)
 • Televízne poplatky (Poplatky za rozhlas a televíziu)
 • Tiesňové volanie (Linky tiesňových volaní)
 • Tlmočníci a prekladatelia
 • Tlmočník (Tlmočníci a prekladatelia)
 • Transport chorých (Preprava chorých)
 • Transsexualita
 • Trauma
 • Trvalý vegetatívny stav (Kóma vigile)
 • Tuberkulóza