These are the search results for “Príspevok na starostlivosť o dieťa ” which is a synonym for your search term “"materský príspevok"”

Pozri tiež
Daňové úľavy
Rodičovský príspevok