Pozri tiež
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
Ochrana bytu
Súdy
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie