These are the search results for “Obťažovanie a prenasledovanie ” which is a synonym for your search term “"šikana "”

všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
Pozri tiež
Mediácia
Pracovné právo
Pracovné súdy
Rovnocenné zaobchádzanie