Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

webová stránka:

webová stránka:

webová stránka:

všeobecnejšie informácie
Domovy a opatrovateľské ústavy
Pozri tiež
Bytové domy pre staré osoby
Prijatie do opatrovateľského ústavu
Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
Zastupovanie opatrovateľa