These are the search results for “Materská škola ” which is a synonym for your search term “"predškolské vzdelávanie"”

NÖ Landeskindergärten

webová stránka:

všeobecnejšie informácie
Starostlivosť o deti
špeciálne informácie
Detské jasle
Integrácia v škôlkach
Školské družiny
Pozri tiež
Stráženie detí a starostlivosť o deti počas dňa