These are the search results for “Príspevok na starostlivosť o dieťa ” which is a synonym for your search term “"materský príspevok"”

Online-Service: Kinderbetreuungsgeld

webová stránka:

webová stránka:

Pozri tiež
Daňové úľavy
Rodičovský príspevok