These are the search results for “Rodinná poradňa ” which is a synonym for your search term “"manželská poradňa"”

Online-Service: Liste aller vom Bundeskanzleramt geförderten Familienberatungstellen

webová stránka:

špeciálne informácie
Rodinné alebo partnerské poradenstvo pre migrantov
Pozri tiež
Plánovanie rodiny
Poradenstvo pre mužov
Poradenstvo pre ženy
Poradenstvo v oblasti výchovy detí
Právne poradenstvo
Rozchod partnerov
Sexuálne násilie
Sexuologické poradenstvo